Zonnepanelen

Veel Amsterdammers willen hun eigen energie opwekken en groene energie gebruiken. GroenLinks wil dit in Oost mogelijk maken door de installatie van (gemeenschappelijke) zonnepanelen extra te stimuleren. GroenLinks wil dat alle energie in Oost in 2030 duurzaam en zoveel mogelijk lokaal is opgewekt. Zonne-energie opwekken op veel meer Amsterdamse daken maakt deze doelstelling haalbaar.

Zonnepanelen moeten een groter deel van onze energiemix worden
Zonnepanelen moeten een groter deel van onze energiemix worden

Eigen energie opwekken met zonnepanelen vraagt een behoorlijke investering, ook al is de terugwintijd de laatste jaren drastisch gedaald. Om bewoners hierin te ondersteunen zijn er verschillende regelingen. GroenLinks vindt het belangrijk dat dit soort regelingen blijft bestaan of zelfs wordt uitgebreid, maar ook dat bewoners de weg naar deze regelingen gemakkelijk weten te vinden.

Daarnaast wil GroenLinks dat de overheid niet alleen financiële ondersteuning biedt, maar juist ook mensen verbindt zodat zij kennis kunnen uitwisselen en samen sneller vooruit komen. GroenLinks vindt bovendien dat alle ambtelijke obstakels op dit gebied zo snel mogelijk uit de weg moeten worden geruimd.

Mede dankzij GroenLinks is er sinds juli 2013 een Zonatlas voor Amsterdam, waarop in één oogopslag te zien is welk dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

De vorige bestuursperiode is in Oost de Proces-subsidie gestart. Groepen bewoners kunnen hiermee kosten dekken die komen kijken bij het opstarten van een energiecoöperatie, verkrijgen van advies, etc. Een tiental groepen heeft al interesse getoond in deze subsidie, GroenLinks wil deze ondersteuning graag blijven bieden.