Wonen

GroenLinks wil een diverse stad waar ruimte is voor iedereen, met zowel voor sociale huur- als koopwoningen. Het percentage van 30% sociale huur bij nieuwbouw moet het streven blijven, om een gemengd aanbod per wijk te houden. GroenLinks wil in Oost de komende jaren nog volop door bouwen, en wel klimaatneutraal. 

Gerenoveerde woningen in de Balistraat
Gerenoveerde woningen in de Balistraat

GroenLinks wil in Oost verdichting door het doorbouwen aan Oostpoort, het Amstelkwartier, het oude Hells Angelsterrein en Zeeburgereiland. We maken hier eerst af waar we al mee bezig zijn. GroenLinks wil dat in nieuwbouwbuurten vanaf het begin voorzieningen aanwezig zijn om er prettig te kunnen wonen. Gebieden worden vervolgens stapsgewijs ingevuld, afhankelijk van de behoefte. Dat past bij de huidige tijd.

GroenLinks wil klimaatneutraal bouwen: warmte-koudeopslag, goede isolatie, energie duurzaam en lokaal opwekken en groene daken zijn hierbij uitgangspunten.

Bij leegstand kiest GroenLinks niet zomaar voor sloop, maar kijkt eerst of er een andere bestemming gevonden kan worden. Bestaande woningen worden zoveel mogelijk gerenoveerd. Naast sociale huur moeten er ook voldoende woningen met een lage huurprijs beschikbaar blijven. GroenLinks wil versneld aan de slag met het isoleren van huurwoningen, zodat de verwachtte stijging in stookkosten voorkomen wordt.