Water & afwatering

Stadsdeel Oost is rijk aan water. GroenLinks wil zorgen voor schoon water en een goede afwatering. 

Wateroverlast wil GroenLinks voorkomen
Wateroverlast wil GroenLinks voorkomen

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer zware regenbuien. Hierdoor kunnen straten blank komen te staan, wat tot overlast en slechtere toegankelijkheid leidt. Daarnaast hebben we in Amsterdam een hoge grondwaterstand, wat een probleem is voor gebouwen en parken. GroenLinks wil investeren in maatregelen die ook op de lange termijn deze problemen voorkomen, zoals waterbergende maatregelen bij straten en sportparken. Groene daken dragen ook bij aan waterberging, en moeten mede daarom gestimuleerd worden.