Water

Stadsdeel Oost is rijk aan water. We hebben o.a. de Amstel, het IJ, het Amsterdam Rijnkanaal en het Buiten-IJ. Dit water zorgt voor veel plezier voor inwoners en bezoekers. 

Roeiwedstrijd in het Oostelijk Havengebied
Roeiwedstrijd in het Oostelijk Havengebied

Waterrecreatie neemt steeds verder toe. GroenLinks vindt dat dit niet ten koste mag gaan van veiligheid, ecologische waarde of het woongenot van anderen. Veel water vraagt ook om zorgvuldige monitoring en onderhoud van kades en waterkwaliteit. Het stimuleren van elektrisch varen draagt bij aan het verminderen van overlast van het verkeer te water.