Vrouwen verdienen tegenwoordig nog steeds gemiddeld minder dan mannen en zijn vaker het slachtoffer van huiselijk geweld. Dit komt helaas in alle lagen van de bevolking voor. In bepaalde gevallen mogen sommige vrouwen niet eens zelf beslissen met wie zij trouwen of scheiden. En vindt er achterlating plaats. GroenLinks vindt dat dit moet veranderen. Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig en moeten daarom ook zo behandeld worden. Daarom willen we dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en de loonkloof tussen haar vrouwelijke en mannelijke werknemers slecht. Daarbij is het van cruciaal belang dat de economische zelfstandigheid van vrouwen en meisjes wordt gestimuleerd. Ook moet er meer aandacht komen voor de seksuele intimidatie van vrouwen op straat. Daarnaast moet de gemeente vrouwen zoveel mogelijk beschermen tegen alle vormen van huiselijk geweld.