Sport

Sporten en bewegen zijn belangrijk voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. GroenLinks wil daarom bijdragen aan een duurzaam gezonde samenleving waar reeds op jeugdige leeftijd sporten een centrale plek inneemt.

Sporten draagt daarnaast bij aan contacten tussen verschillende lagen en leeftijden uit de bevolking en stimuleert deelname aan de samenleving. Maar dat betekent ook dat er hoogwaardige sportvoorzieningen aanwezig moeten zijn, om op optimale wijze recreatieve sport of topsport te bedrijven. Daarom gaat de bestuurscommissie de samenwerking aan met lokale sportverenigingen en buurtorganisaties om goed op de hoogte te zijn welke successen worden geboekt, maar ook om te achterhalen waar de knelpunten liggen, om zodoende vanuit de politiek, ondersteuning te kunnen bieden.

GroenLinks op bezoek bij Ankaraspor
GroenLinks op bezoek bij Ankaraspor

Bezoek GroenLinks aan vereniging Ankaraspor

Op 26 januari 2014 zijn de bestuurscommissie kandidaten Nevin Özütok (lijsttrekker) en Marlon Caupain (nr. 11 op de kandidatenlijst) op werkbezoek geweest bij voetbalvereniging Ankaraspor, gevestigd op het Sportpark Middenmeer, in het stadsdeel Oost. Op weg naar het clubgebouw viel het op dat er alleen op het veld van Ankaraspor niet werd gespeeld. De wedstrijden waren afgelast vanwege een zware regenbui, maar de naburige sportverenigingen konden hun activiteiten normaal voortzetten, omdat zij in tegenstelling tot Ankaraspor, wel de beschikking hadden over een kunstgrasveld. Tijdens de ontmoeting met de bestuursleden van Ankaraspor kwam aan de orde dat de club naast het sporten, met extra sociale activiteiten zoals muziek, een belangrijke brug slaat naar haar (sportende) leden. Verder kampt de club met een accommodatie probleem. Het clubgebouw bevindt zich in een vervallen staat. De kleedkamers zijn klein en bevinden zich in deplorabele toestand. De lang gekoesterde wens van de club om een nieuw clubgebouw uit de grond te stampen, heeft inmiddels de status van pure noodzaak verkregen. GroenLinks zal vanuit de politiek ondersteuning bieden om een duurzame en hoogwaardige verandering voor Ankaraspor tot stand te brengen.