Schulden worden zo snel mogelijk na aanmelding gesaneerd. Waar nodig worden schulden opgekocht zodat deze niet onnodig oplopen. Er wordt structureel geïnvesteerd in de kwaliteit en de kwantiteit van de schuldhulpverlening. De toegang wordt eenvoudiger. De gemeente maakt afspraken met organisaties en bedrijven over incassobeleid. Wie niet mee wil werken aan het opschorten van incassopraktijken voor mensen in schuldhulpverlening sluit achteraan in de rij bij het terugvorderen van schulden. Er wordt meer geïnvesteerd in het vroeg signaleren van schuldenproblematiek. Huisuitzettingen worden koste wat kost voorkomen. Gezinnen met kinderen worden niet meer op straat gezet.