Scholen

GroenLinks wil dat ieder kind alle kans krijgt op elk onderwijs. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs, met goede docenten, in goede en gezonde gebouwen.

Artist impression van de nieuwe Brede School op Javaeiland
Artist impression van de nieuwe Brede School op Javaeiland

De afgelopen jaren is het aantal “zwakke” scholen in Oost gelukkig drastisch afgenomen. Maar GroenLinks wil naar 0 zwakke scholen in Oost. Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten moet volgens GroenLinks prioriteit blijven krijgen. Daarnaast moet en kan de doorstroming van basisonderwijs naar havo/vwo in een aantal buurten van Oost nog flink omhoog.

GroenLinks is een voorstander van brede scholen. Kinderen kunnen op een brede school naast onderwijs ook genieten van buiten spelen in de natuur, sporten of kunst en drama. Ook is er in het gebouw van de brede school plek voor bijvoorbeeld een huisarts of psycholoog.

GroenLinks vindt dat gezond eten en een goede relatie opbouwen met voedsel horen bij goed onderwijs. In schoolkantines moet een gezonde lunch te verkrijgen zijn. Voor elke school moet een moestuin beschikbaar zijn. Kinderopvanglocaties worden gestimuleerd om kinderen kennis te laten maken met tuinieren en kunnen hiervoor gebruik maken van de regeling voor moestuinen. Daarnaast worden alle scholen gestimuleerd om het certificaat te behalen voor duurzame scholen.

Scholen moeten ook fris zijn: er moet een goede lucht- en lichtkwaliteit zijn. Voor elke nieuw te bouwen school zijn de ideale waarden de uitgangswaarden. Een gezond klaslokaal is essentieel voor een goede prestatie.

Na maart 2014 hebben volksvertegenwoordigers in het stadsdeel minder te zeggen over scholen en onderwijs. Desalniettemin zullen GroenLinks politici in Oost zich blijven inzetten voor goed onderwijs in Oost. Vanzelfsprekend heeft dit onderwerp ook de aandacht van onze politici in de gemeenteraad.