Parkeren

GroenLinks wil de schaarse openbare ruimte in Amsterdam gebruiken op een manier die zoveel mogelijk mensen ten goede komt. Bovendien willen we dat bewoners en bezoekers bewust omgaan met autogebruik. Dit betekent meer gebruik van openbaar vervoer, fiets en lopen. 

Parkeren in garages betekent meer ruimte op straat
Parkeren in garages betekent meer ruimte op straat

GroenLinks vindt het niet vanzelfsprekend dat iedereen kan parkeren op plekken die met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Auto’s willen we zoveel mogelijk inpandig parkeren, zodat de openbare ruimte gebruikt kan worden voor groen, ontmoetingen en speelpaatsen.

Graag creëren we autoluwe of zelfs autovrije buurten. Met een grotere bekendheid van de ‘Park and Ride’ voorziening bij het Zeeburgereiland blijft Oost goed bereikbaar voor bezoekers.