Openbare ruimte

De openbare ruimte is voor ons allemaal, een stuk Amsterdam dat we samen delen. GroenLinks wil een mooie, schone en groene openbare ruimte die toegankelijk is voor iedereen. 

Veel groen in de Watergraafsmeer
Veel groen in de Watergraafsmeer

GroenLinks kiest voor meer groen en minder stenen. Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt te vaak gekozen voor steen, omdat dit minder onderhoud vraagt en dus goedkoper is. GroenLinks ziet in dat bomen, struiken en gras ook veel opleveren. Groen draagt bij aan het geluk en de gezondheid van bewoners, zijn essentieel voor een de afwatering, dempen geluid en vangen een deel van het fijnstof weg. Ook groene daken dragen hieraan bij. 

Bewoners willen en kunnen vaak een deel van de verzorging van het groen op zich nemen. Samen werken aan het groen in de buurt zorgt voor verbondenheid en zingeving. Buurtbewoners die samen aan het groen in hun buurt willen werken, wil GroenLinks ondersteunen (meer hierover onder Buurten).

GroenLinks wil een hele en verzorgde openbare ruimte. Troep en rommeligheid lokken meer rommel uit en ook problemen. GroenLinks vindt het belangrijk om gebreken in de openbare ruimte snel te herstellen. Er worden geen chemische middelen gebruikt bij de bestrijding van ‘onkruid’.