GroenLinks omarmt en ondersteunt de kracht van bewonersinitiatieven. Zonder GroenLinks bijvoorbeeld geen Meevaart. De actieve bewoners van Oost hebben in de laatste jaren geweldige projecten opgezet. Het succes van lokale initiatieven heeft laten zien dat bewoners heel goed in staat zijn aan te geven wat er nodig is in hun wijk, en de oplossing zelf te organiseren.

GroenLinks wil dat deze initiatieven zo min mogelijk worden gehinderd door ingewikkelde procedures en subsidie regels, maar juist ruimte scheppen voor de stem van de bewoner. Daarnaast wil GroenLinks in Oost ervoor zorgen dat het geluid van deze bewoners en initiatieven zo nodig terecht komt bij de gemeenteraad.

GroenLinks wil heldere subsidie regels, beschikbaarheid van gebouwen voor buurtinitiatieven vergroten en een stadsdeel dat proactief buurtbewoners bij elkaar brengt.