GroenLinks wil meer fietsparkeerplekken, zodat de openbare ruimte, winkels en voorzieningen beter en voor iedereen toegankelijk zijn. Voor speciale tweewielers zoals bakfietsen moeten aparte opstelvakken aangegeven worden, zeker op drukke plaatsen. Weesfietsen en fietswrakken moeten regelmatig verwijderd worden, zodat er ruimte blijft voor fietsen die ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Dankzij GroenLinks kwamen er van 2010 tot 2013 al bijna 5000 fietsparkeerplekken bij. Ook werd meer geïnvesteerd in handhaving. Deze lijn zetten we graag voort.

Op sommige plekken kan inpandig parkeren een oplossing bieden. GroenLinks vindt echter dat gebruikers niet verplicht kunnen worden hun fiets inpandig te parkeren als daar kosten aan verbonden zijn of als de plek niet 24 uur toegankelijk is.