GroenLinks wil dat alle energie in Oost in 2030 duurzaam en zoveel mogelijk lokaal is opgewekt. Om dit te bereiken moeten ons gezamenlijk energieverbruik omlaag.

Vermindering van energieverbruik kan vaak al door eenvoudige maatregelen worden bereikt. Voorlichting aan bewoners, beperking van overbodige verlichting en het stimuleren van ondernemers om hun steentje bij te dragen zijn belangrijke stappen. Het recent is Oost gestartte initiatief GeldGROENwassen is een mooi voorbeeld van nieuwe, creatieve oplossingen op dit gebied.

GroenLinks vindt dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven. De gebouwen die de gemeente zelf bezit worden stuk voor stuk verduurzaamd en geisoleerd. Bij panden van particulieren en woningcorporaties wordt samen met bewoners en eigenaren gewerkt aan duurzame bouw en energiebesparing. Bij renovatie worden hoge eisen gesteld aan goede isolatie, (stads)verwarming en ventilatie. Bij nieuwbouw- en renovatie projecten kiest GroenLinks voor klimaatneutrale woningen. Bij elk project wordt afgewogen wat de meest passende oplossing is, waarbij meegegaan wordt met de meest recente ontwikkelingen. Lees voor meer details ook ons standpunt over Wonen.