Boeren in de stad is in opkomst. Niet voor niets: het maakt het stadsgroen bruikbaarder en de afstand van voedsel tot de keukentafel korter.

GroenLinks wil door het steunen van stadsboeren de lokale productie stimuleren. Dit kan in postzegelparken, in moestuinen op pleinen of in en om het huis. Voor alle schoolkinderen moet een moestuin beschikbaar zijn.

Bij de aanleg van openbaar groen zal GroenLinks kiezen voor eetbaar groen. Zo zal er bij de keuze voor de aanplant gekozen worden voor bijvoorbeeld een druif of voor fruitbomen en –struiken, zoals we ook al deden op het Mariotteplein.