GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren en de natuur in de stad behouden en verder ontwikkelen.

De intensieve veehouderij heeft zich ontwikkeld tot een industrie waar zoveel mogelijk dieren worden geproduceerd. Dit gaat gepaard met veel dierenleed. GroenLinks wil de bio-industrie daarom voor 2020 afschaffen. In Amsterdam wil GroenLinks dat de overheid het goede voorbeeld geeft door zelf altijd vegetarische alternatieven te bieden en dit op scholen en in sportkantines te stimuleren.

GroenLinks wil dat bij het inrichten van wijken en groengebied rekening gehouden wordt met dieren. Bijen, konijnen, vogels, vissen, vossen, padden, vleermuizen en ringslangen zijn onderdeel van de stadsecologie en moeten vooral hun gang kunnen gaan, zolang ze niet te veel overlast geven. De bij en de vleermuis hebben extra aandacht nodig. De bij heeft voldoende nestgelegenheden (kasten) en voedsel nodig. GroenLinks wil mede daarom zorgen voor meer bloemen en bloesem in het groen. Bewoners worden gestimuleerd om nestplaatsen aan te leggen. De vleermuis in de stad heeft vooral behoefte aan rust. Deze rust kan gecreƫerd worden door in parken geen of weinig evenementen te organiseren.

GroenLinks wil ook het welzijn bevorderen van huis- en circusdieren. Er moet adequate opvang zijn voor zwerfdieren, en het gebruik van dieren in voorstellingen en bij evenementen wordt waar mogelijk geweigerd en anders ontmoedigd.