GroenLinks maakt zich sterk voor behoud van inloopvoorzieningen en dagopvang en voor een winterkoudeopvang waar iedereen welkom is. En met succes.

We verzetten ons tegen het ‘eigen-daklozen-eerst’-beleid, dat alleen Amsterdamse daklozen opvang biedt. Voor alle daklozen komt er in alle seizoenen een bed, een bad en brood beschikbaar. De gemeente moet bovendien nog meer doen dak- en thuislozen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid.

Bezoek voor meer details over ons dak- en thuislozenbeleid de pagina van GroenLinks Amsterdam.