De Amsterdamse nachtopvang is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die anders op straat slaapt, ongeacht afkomst of papieren. Iedereen die dakloos is krijgt passende hulp. Er zijn geen uitsluitende criteria als regiobinding en zelfredzaamheid. Er wordt de tijd genomen voor een goed en gedegen onderzoek om te bepalen waar iemand het beste hulp en zorg kan krijgen. Mensen krijgen zorg op die plek waar herstel het meest succesvol is. Dak- en thuislozen krijgen daar veel meer zeggenschap over.