In de afgelopen jaren hebben verschillende communities zoals de Meevaart en Tugelaweg laten zien dat met vertrouwen en loslaten door de overheid prachtige initiatieven tot bloei komen. GroenLinks wil dit blijven ondersteunen en stimuleren.

Waar geen actieve bewonersgroepen zijn wil GroenLinks bewoners aanmoedigen deze op te richten. Door meer ruimte te creëren en deze bewoners te faciliteren kunnen bewoners zelf aan de slag met hun wijk. Dat doen we niet om het werk door anderen te laten opknappen, maar omdat bewoners zelf vaak het beste weten wat nodig en gewenst is. Zo organiseren we verbinding, en laagdrempelige hulp en zorg.

Een nieuw initiatief om de buurt inspraak te geven in het beleid is de Buurtbegroting. GroenLinks vond de ervaringen hiermee positief en wil hiermee graag doorgaan.

Onze politici onderhouden goed contact met de verschillende buurtgroepen en communities in Oost. Bewoners die zich willen aansluiten bij een groep zijn altijd van harte welkom. Daarom noemen we hier de groepen die we kennen. Ontbreekt er een groep? Graag komen we in contact!

 • Transvaal 
 • Indische buurt 
 • Tugelaweg / Tugela 85
 • Makassarplein
 • Java art
 • Oost-Indisch groen
 • IJburg Rood
 • De verbinding
 • Actief Amsteldorp
 • Mo TUIN
 • Dwars door buurt
 • Vrienden van Park Frankendael
 • Vrienden van het Oosterpark
 • Vrienden van het Flevopark
 • Vrienden van het Diemerpark
 • Meevaart
 • Stichting MOI
 • Diversiteitsland