Nieuws

Kandidaten voor stadsdeelwethouders GroenLinks Oost bekend

De DB-kandidatencommissie heeft als taak meegekregen om een GroenLinkse kandidaat voor het dagelijks bestuur van het nieuwe stadsdeel Oost voor te dragen. Daarnaast is op de ALV afgesproken dat, indien er na een succesvolle verkiezingsuitslag meer ‘wethouders’ nodig zijn, dat dan het initiatief om die te zoeken bij de onderhandelaars, fractie en de later op te richten klankbordgroep ligt.

Update 27 november: verkiezingsprocedure tijdens de vergadering

Lees verder

Groen werkt in Oost. Concept verkiezingsprogramma beschikbaar

Het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks Oost is af!
Het is een wervend programma geworden dat het bestuur graag aan de leden voorlegt.

Met het motto "Groen Werkt!" gaan we de verkiezingen in. Met dat motto brengt GroenLinks tot uitdrukking dat sociaal en milieu hand in hand gaan. In het verkiezingsprogramma vindt u voorstellen hoe we dat in Oost willen aanpakken!

Tot maandagmorgen 9 november (9 uur) hebben leden de tijd om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Op 25 november stellen we het programma definitief vast.

Lees verder

Pagina's