Wat doet de kascommissie?

De kascommissie controleert eens per jaar de jaarrekening die is opgesteld door de penningmeester. De conclusies en bevindingen bespreekt de commissie met het bestuur. Na onderzoek van de benodigde stukken brengt de kascommissie tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit over haar bevindingen.

De kascommissie beoordeelt of de administratie op een juiste wijze wordt gevoerd en of de verstrekte jaarstukken volledig, juist en actueel zijn

Waar moet je minimaal aan voldoen?

  • Je bent lid (of bent van plan lid te worden) van GroenLinks 
  • Je woont in Amsterdam Oost
  • Je kunt en wilt zo’n 8 uur per jaar besteden aan het controleren van de jaarrekening en het overleg met de penningmeester
  • Je vindt het leuk om je samen met andere GroenLinksers in te zetten voor de afdeling

Reageer nu!

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van de kascommissie? Mail dan voor 30 september naar GroenLinksOost@gmail.com. Het bestuur draagt de kandidaat of kandidaten vervolgens voor op de Algemene Ledenvergadering in november 2023.