Nieuws over Rick Vermin

Elke buurt een buurttop!

Borneo-eiland met uitzicht op Cruquius-eiland GroenLinks Amsterdam Oost OHG

Afgelopen zaterdag was de eerste buurttop van het Oostelijk Havengebied. 150 mensen kwamen vier uur lang bij elkaar op een zonnige zaterdagmiddag in pakhuis de Zwijger om na te denken over hoe zij het Oostelijk Havengebied zien in 2025. Een goed jaartal want het is dichtbij genoeg, nog maar 6 jaar, om te kunnen overzien en ver weg genoeg om niet over die ene kapotte lantaarnpaal te praten. Bovendien viert Amsterdam dan haar 750 jarig bestaan.

Aan een tafel werd eerst opgehaald wat de mooiste plekjes zijn van het gebied en waarom

GroenLinks wint in Oost, Nevin vertrekt naar Den Haag

Nevin wormenhotel Zeeburgereiland GFT bewoners

Wauw, wat een uitslag!!!! Hiermee kunnen we hopelijk Nederland gaan veranderen! Het slechte nieuws is natuurlijk wel dat Nevin Özütok, Dagelijks Bestuurder namens GroenLinks, Oost gaat verlaten om landelijk haar goede werk voort te zetten. Als haar fractiegenoten feliciteren we Nevin van harte met haar zetel in de Tweede Kamer en wensen haar veel succes!

Lees verder

Locatieprofielen aangenomen: iets meer ruimte voor groen

Flevopark

Gisteravond heeft de Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost nieuwe locatieprofielen vastgesteld voor evenementenlocaties, de afspraken waar en onder welke voorwaarden evenementen kunnen worden georganiseerd.

De belangrijkste wijziging geldt het Oosterpark: om het park te ontlasten gaan er geen besloten evenementen meer plaatsvinden in het Oosterpark. Helaas betekent dit wel dat er een groot, besloten evenement in het Flevopark mag plaatsvinden. Volgens portefeuillehouder Ivar Manuel mocht het aantal bezoekers van het besloten evenement van het Flevopark groeien naar maximaal 20.000 personen. Dank zij een motie van GroenLinks, die met steun van de SP en PvdA werd aangenomen, is dit aantal gemaximeerd tot 15.000 bezoekers. Om in de gaten te kunnen houden hoe het het Flevopark vergaat als festivallokatie wordt er jaarlijks een grondmeting gehouden en vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van de grote evenementen in het stadsdeel - voorstellen van GroenLinks die een meerderheid kregen.

 

De balans natuur-stad slaat wat ons betreft zo langzamerhand te veel uit naar de stad, met als boegbeeld hiervan de ongebreidelde groei qua aantal en grootte van festvals

Geen jachthaven bij Borneosteiger

GroenLinks is geen voorstander van de plannen van Amsterdam Boats bij de Borneosteiger. Dinsdag 17 februari sprak de Algemene Bestuurscommissie over de plannen van Amsterdam Boats om een haven te exploiteren bij de Borneosteiger in het Oostelijk Havengebied. De Borneosteiger is het grote flatgebouw dat zich bij de Cruquiusweg en de Van Eesterenlaan over het water uitstrekt. Eronder ligt een bassin met een aanlegsteiger voor bootjes van buurtbewoners en een restaurant.  Amsterdam Boats wil daar steigers bouwen voor in totaal 72 aanlegplaatsen, onder meer voor elektische salonboten. Buurtbewoners zijn hier fel tegen, vooral vanwege de geluidsoverlast, de te voorziene parkeerproblemen en het verlies aan ruimte voor de kanoschool, die het bassin gebruikt voor kanolessen. Lees hier het standpunt van GroenLinks, verwoord door fractievoorzitter Rick Vermin.

Lees verder