Nieuws gefilterd op Fractie

Decentralisaties van taken Rijk naar Gemeente op 1 januari 2015 is een feit!

De meeste mensen weten dat er in het nieuwe jaar op het gebeid van Zorg en Participatie dingen gaan veranderen, het wordt ook overheveling van taken naar gemeenten genoemd. Dit gaat om een groot aantal taken: de uitvoering Participatiewet begeleiding naar werk (wwb, Wajong en wiw). Dan de WMO Jeugdzorg, jeugdbescherming en reclassering en de zorg voor de licht verstandelijk gehandicapte jeugd. En tenslotte de begeleiding van mensen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekostenverzekering (AWBZ) naar Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding. Al deze taken komen bovenop de verantwoordelijkheid die gemeente al had, namelijk hulp bij huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen en aanvullend openbaar vervoer.

Lees verder

Pagina's