Nieuws gefilterd op Fractie

Sociaal Vangnet opnieuw onder druk

Sinds 1 januari 2015 is er op het gebied van zorg veel veranderd, de gemeente is nu voor veel zaken verantwoordelijk. Om alle rijksbezuinigingen op te kunnen vangen wordt veel van de bewoners gevraagd om in hun buurt initiatief te nemen en ondersteuning te geven aan buurtbewoners die een steuntje of burenhulp goed kunnen gebruiken.

Lees verder

Agenda Groen

De stedelijke Agenda Groen staat vol mooie plannen voor het verbeteren van het groen in de stad. Ook in de zeven Amsterdamse bestuurscommissies is de Agenda Groen uitgebreid besproken. Om input te krijgen voor de bespreking in de Bestuurscommissie Oost vroeg de fractie reacties van vriendenverenigingen van parken, buurttuinen, volkstuincomplexen en andere gebruikers van het groen. Volgens woordvoerder Groen en Parken Aisha Schol hebben ‘velen de vinger op de zere plek gelegd: terwijl het in het hoofdstuk stadsparken meerdere malen gaat over intensivering van het gebruik en evenementen, is het onderwerp groen politiek helaas toch losgekoppeld van het evenementenbeleid.’
 

Lees verder

Geen jachthaven bij Borneosteiger

GroenLinks is geen voorstander van de plannen van Amsterdam Boats bij de Borneosteiger. Dinsdag 17 februari sprak de Algemene Bestuurscommissie over de plannen van Amsterdam Boats om een haven te exploiteren bij de Borneosteiger in het Oostelijk Havengebied. De Borneosteiger is het grote flatgebouw dat zich bij de Cruquiusweg en de Van Eesterenlaan over het water uitstrekt. Eronder ligt een bassin met een aanlegsteiger voor bootjes van buurtbewoners en een restaurant.  Amsterdam Boats wil daar steigers bouwen voor in totaal 72 aanlegplaatsen, onder meer voor elektische salonboten. Buurtbewoners zijn hier fel tegen, vooral vanwege de geluidsoverlast, de te voorziene parkeerproblemen en het verlies aan ruimte voor de kanoschool, die het bassin gebruikt voor kanolessen. Lees hier het standpunt van GroenLinks, verwoord door fractievoorzitter Rick Vermin.

Lees verder

Buurtbegroting 2015; GroenLinks zet zich in voor energie besparing en steun aan jongeren

Na het opstellen van de gebiedsprioriteiten was het 13 januari tijd voor de bestuurscommissie om op basis van deze prioriteiten een buurbegroting voor 2015 op te stellen.

Het bedrag wat de bestuurscommissie in Oost zelf mag verdelen is een stuk kleiner dan voorheen, want in het nieuwe systeem wordt de ‘romp’ ingevuld door de centrale stad. Gelukkig kon de bestuurscommissie zich nog wel buigen over de verdeling van 2,4 miljoen voor specifieke projecten in en voor de buurt.

Lees verder

Algemene beschouwingen bestuurscommissie Oost

Het was een intensief jaar waarin we met zijn allen zochten naar een nieuwe manier van werken, in een omgeving waar lange tijd veel onzekerheid bestond o.a. over de budgeten en de verdeling tussen de centrale stad en de bestuurscommissies.

Lees verder

Wij wensen u een prettige jaarwisseling!

De laatste vergadering van de Bestuurscommissie Oost in 2014 is alweer twee weken geleden. 2014 was een jaar met een hoop veranderingen. Allereerst natuurlijk de verkiezingen op 19 maart.  Het was erg spannend, maar we zijn erg blij met de 3 zetels die we behaald hebben in Oost en we zijn trots dat we met Nevin Özütok een dagelijkse bestuurder hebben in Amsterdam Oost. Nogmaals willen we iedereen hartelijk bedanken voor het vele werk in de campagne; dankzij jullie hebben we dit resultaat behaald.

Lees verder