Nieuws gefilterd op Fractie

Mag de buurt budgetten verdelen?

De afgelopen jaren heeft een hele mooie ontwikkeling plaats gevonden. Er is veel geïnvesteerd in de organisatie van informele zorg, waarbij burgers steeds meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor elkaar, hun buurt en hun omgeving. Kunnen we ze ook verantwoordelijkheid geven voor de financiën?

Lees verder

Locatieprofielen aangenomen: iets meer ruimte voor groen

Flevopark

Gisteravond heeft de Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost nieuwe locatieprofielen vastgesteld voor evenementenlocaties, de afspraken waar en onder welke voorwaarden evenementen kunnen worden georganiseerd.

De belangrijkste wijziging geldt het Oosterpark: om het park te ontlasten gaan er geen besloten evenementen meer plaatsvinden in het Oosterpark. Helaas betekent dit wel dat er een groot, besloten evenement in het Flevopark mag plaatsvinden. Volgens portefeuillehouder Ivar Manuel mocht het aantal bezoekers van het besloten evenement van het Flevopark groeien naar maximaal 20.000 personen. Dank zij een motie van GroenLinks, die met steun van de SP en PvdA werd aangenomen, is dit aantal gemaximeerd tot 15.000 bezoekers. Om in de gaten te kunnen houden hoe het het Flevopark vergaat als festivallokatie wordt er jaarlijks een grondmeting gehouden en vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van de grote evenementen in het stadsdeel - voorstellen van GroenLinks die een meerderheid kregen.

 

De balans natuur-stad slaat wat ons betreft zo langzamerhand te veel uit naar de stad, met als boegbeeld hiervan de ongebreidelde groei qua aantal en grootte van festvals

‘Doe-democratie, zo doe je dat!’

Stadsdeel Oost heeft een lange en mooie historie van gebiedsgericht werken en vervuld een rol als koploper in de stad. Ook dit jaar zijn de noden en wensen uit de vijf gebieden van Oost gehoord en hebben zoveel mogelijk een plek gekregen. Dinsdag 15 december zijn de gebiedsplannen dan ook ongewijzigd aangenomen. Hierdoor leefde bij de fractie van GroenLinks dan ook het idee dat de rol van het Algemeen Bestuur vooral faciliterend en ondersteunend zou moeten zijn en de bewoners van Oost veel meer eigen regie moeten zouden moeten hebben. In Toronto en Parijs zijn goede ervaringen met een dergelijk ‘participatory budget’, zo is in Parijs maar liefst 5% van het stedelijke budget in te vullen voor en door bewoners. 

Lees verder

Nevin blogt: Kinderen in armoede verdienen onze steun

De stad gaat de strijd tegen armoede aan. Met steun aan de voedselbank, kortingen op sportclubs voor kinderen, hulp aan éénoudergezinnen.

Ook in Oost doen we hard ons best om ervoor te zorgen dat mensen niet langs de kant blijven staan en daardoor geïsoleerd raken, maar dat ze ondanks hun problemen gewoon mee kunnen doen aan de maatschappij.

Lees verder