Mara van Waveren

Voorzitter

Ik ben Mara van Waveren, ik woon bijna 10 jaar in de Indische buurt en werk op IJburg. Als directeur van Stichting Lobby Lokaal ondersteun ik lokale initiatieven bij het behartigen van hun belangen. Ik vind namelijk dat we zoveel mogelijk stemmen zouden moeten horen in het politieke debat. Alleen dan kunnen politici en bestuurders goede afwegingen maken. Daarnaast hoop ik dat wanneer mensen meer gebruik maken van de mogelijkheden die de democratie ons biedt, er ook meer enthousiasme ontstaat om initiatief te nemen om de stad een beetje meer van jou te maken. Als voorzitter van GroenLinks Amsterdam Oost wil ik me inzetten om de verbinding tussen Stopera, dagelijks bestuurders, stadsdeelcommissies en inwoners versterken vanuit GroenLinks. 

Als lid van GroenLinks sprak mij de inzet voor een groene en sociale stad, maar zeker ook de activerende en enthousiasmerende uitstraling van GroenLinks aan. Voor mij was dat de reden om meer te willen doen en me aan te melden voor het bestuur. Ik denk dat GroenLinks een toon, visie en vorm heeft gevonden die laat zien dat ieders mening er toedoet en dat je daadwerkelijk iets kan betekenen en bereiken als je je daarvoor inzet. Uiteraard kan ik niet met zekerheid zeggen of dat voor iedereen geldt, maar laat ik voor mezelf spreken; ik krijg er enorm veel zin van om iets bij te dragen!