Fenna Swart

Lid stadsdeelcommissie voor IJburg/Zeeburgereiland

Empathisch, verbindend en daadkrachtig. Dat is Fenna Swart, zij zet zich in voor een groener en schoner IJburg.

Fenna is werkzaam in het onderwijs als docent en taalwetenschapper. Met een achtergrond in Taal, Kunstgeschiedenis en Onderwijs zet zij zich, sinds haar jeugd, in voor dierenwelzijn en natuurbescherming. Aandacht en liefde voor de natuur is haar met de paplepel ingegoten. Fenna wil zich met name inzetten voor een groener, schoner en meer duurzaam IJburg door betere verbindingen voor fietsers en grotere bereikbaarheid met openbaar vervoer.