Algemene Ledenvergadering

Op 2 oktober is de ALV van GroenLinks Amsterdam Oost in de Meevaart. We starten om 19:30, maar voor nieuwe leden is er om 19:00 een inloop om alvast kennis te maken met de afdeling. 

Agenda ALV

1) Opening
2) Mededelingen
3) Vaststellen agenda
4) Goedkeuren notulen 13 februari 
5) Voordracht Penningmeester
6) Begrotingswijziging
7) Besluitvorming deelname verkiezingen (klik hier voor het advies van het Federatie Bestuur)
8) Instellen selectiecommissie
9) Planning verkiezingen
10) Rondvraag
 
 
 

Locatie

Baliestraat 48A
1094 JN Amsterdam
Nederland